Privacy Verklaring - Stage Gate 11
3629
page-template-default,page,page-id-3629,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Privacy Verklaring

In deze Privacy Verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met wel doel. Omdat wij jouw privacy respecteren verwerken wij zo min mogelijk gegevens. Hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan lichten wij graag toe.

 

1. Contactgegevens SG11

Stage Gate 11 B.V., ook wel SG11, is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens zoals weergeven in deze Privacy Verklaring en is gevestigd aan de Stationsplein ZW 985, 1117 CE in Schiphol. KVK-nummer: 63488760

Als je naar aanleiding van onze privacy verklaring contact met ons wil opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Telefonisch: +31 (0) 6 19 81 19 38
Email: info@sg11.nl
Website: www.sg11.nl

 

2. Veranderingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er van tijd tot tijd ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van jou vragen en de wijze waarom we jouw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we dit in de Privacy Verklaring aanpassen. We nodigen je daarom uit om deze Privacy Verklaring regelmatig te controleren, zodat je geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen we je hierop ook via onze website attent maken.

De meest recente versie van deze Privacy Verklaring is te herkennen aan de versie datum onderaan deze Privacy Verklaring.

 

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Deze Privacy Verklaring geldt voor alle personen van wie SG11 persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij SG11. Met personen die werkzaam zijn bij SG11 bedoelen wij, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten.

Wij verwerken persoonsgegevens:

 • die je zelf aan ons hebt verstrekt,
 • gegenereerd tijdens jouw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven;
 • die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke Social Media platforms;
 • die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van webformulieren of tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars, etc. zoals bijvoorbeeld visitekaartjes;
 • beschikbaar zijn op openbare zakelijke websites.

Onder de door jou verstrekte persoonsgegevens vallen:

 • voor- en achternaam;
 • functie;
 • bedrijfsgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • gegevens vermeld op verstrekte visitekaartjes;
 • IBAN (indien u klant bent van SG11);
 • gegevens over je gebruik van diensten en producten;
 • technische meetgegeven van apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites. Voor meer specifieke informatie over cookie-gebruik, verwijs ik je naar het cookie-statement.

Onder surfgedrag verstaan wij gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd. Maar ook of je een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan je klikt.

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en Social Media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en of de diensten van de betreffende platforms. Evenmin is SG11 verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites en Social Media platforms.

 

4. Doeleinden voor gebruik

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van werkzaamheden als leverancier.
 • Voor het uitvoeren van een overeenkomst waarin je ons opdracht hebt gegeven tot het leveren van een of meerdere producten en/of diensten.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het onderhouden van contact met jou middels updates, (telefonisch) uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die je aan ons hebt gevraagd.
 • Wettelijke verplichtingen zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties. Bij marketing acties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens.

Indien je een opdracht of order bij ons plaatst worden daarbij in ieder geval jouw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn, afhankelijk van de aard van de te leveren dienst of product. Voorst worden de gegevens gebruik voor facturatie.

 

5. Analyse van gegevens

De volgende gegevens analyseren wij:

Interactiegegevens: Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen SG11 en jou. Bijvoorbeeld over jouw gebruik van onze website of ondersteunende applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak er contact is tussen SG11 en jou.

Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die SG11 verwerkt over jouw gedrag, zoals jouw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiding uit jouw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat je informatie hebt aangevraagd. Maar ook via gevoerde inbound telefoongesprekken en e-mail contact met onze medewerkers. Informatie verkregen via trackingcookies, verzamelen en gebruiken wij alleen met jouw toestemming, die je altijd weer kunt intrekken.

Het verbeteren en beveiligen van onze websites, zoals www.sg11.nl en door ons opgezette en onderhouden andere websites, zoals www.deltardetection.com en www.alfatdetection.com

Het maken van gebruikersstatistieken:
Gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

 

6. Bewaring van persoonsgegevens

SG11 bewaard persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Van opdrachtgevers, leveranciers en relaties houden we de wettelijke bewaartermijn aan na beëindiging van de werkrelatie:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IBAN
 • Bestelhistorie

 

7. Verwerkers

Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkingsovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Er zijn ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de AVG.

 

8. Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig om jouw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Het kan soms nodig zijn om jouw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dan kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de verstrekking van een of meerdere producten en/of diensten.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien ene passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

De verwerker buiten de EER die ons diensten verleent bij het versturen van online nieuwsbrieven en mailings en verwerken van gegevens ingevuld op de webformulieren op onze website, is gevestigd in de Verenigde Staten en werkt in overeenstemming met de EU-U.S. Privacy Shield Framework. Meer informatie daarover is te vinden op: www.privacyshield.gov/welcome.

 

9. Geautomatiseerde verwerking van gegevens

SG11 maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

10. Inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb je recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens of kun je bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Mochten er onverhoopt klachten zijn over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Neem voor al deze vragen contact op via info@sg11.nl of +31 (0) 6 19 81 19 38.

Tevens heb je ten alle tijden het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons